Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi
KENT KONSEYİ NEDİR ?
Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak kurulmuş yapılardır. Kuruluş amaçları; “kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek”tir. Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder.
DETAYA GİT
YUNUSEMRE KENT KONSEYİ
 Yunusemre Kent Konseyi  01/10/2014 tarihinde yapılan genel kurulla teşekkül etmiştir.Seçilen yürütme kurulu ile çalışmalarına hemen başlamış bulunduğu bölgede  çalışmaları ve yaptığı projelerle adını duyurmuştur.KENT KONSEYİ NEDİR?Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak kurulmuş yapılardır. Kuruluş amaçları; “kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek”tir. Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder.KENT KONSEYİNİN TARİHÇESİYerel Gündem 21, çevre ve kalkınma arasındaki yaşamsal köprünün güçlendirilmesini ve kalkınmanın “sürdürülebilir” olmasını ilke edinen teori ve pratikler bütünüdür.Yerel Gündem 21’in çıkış noktası, 1992 yılında Rio De Janerio’da yapılan ve “Yeryüzü Zirvesi” olarak adlandırılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’dır.Yerel Gündem 21 çalışmaları 1992 yılından bu yana  135 ülkede binlerce kentte uygulanmaktadır. Avrupa’da 4000 in üzerinde belediyede Yerel Gündem 21 süreci etkin bir şekilde yürütülmektedir.Yerel Gündem 21 sürecinde kentlerde Yerel Eylem Planının bel kemiğini oluşturan Katılımcı Platformlar  “Kent Konseyleri” olarak oluşmuştur.KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?1) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortam yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak, 2- Sürdürülebilir Gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, 3- Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasında katkıda bulunmak, 4- Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcıların, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, 5- Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal v.b değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek, 6- Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, 7- Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek, 8- Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, 9- Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak 10- Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak, 11- Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.İLKELERİMİZ·         KOORDİNASYONDA UYUMLULUK·         HESAP VEREBİLİRLİk·         TARAFSIZLIK·         DUYARLILIK·         ŞEFFAFLIK·         KATILIMCILIK·         SÜRDÜREBİLİRLİK·         HABERDAR EDİCİ UYARICILIK·         GELENEKLERE BAĞLILIK·         TEKNOLOJİK YETKİNLİK·         ULAŞILABİLİRLİK·         KURUMSALLIK·         ÇAĞDAŞLIK·         VERİMLİLİK·         GÜLERYÜZLÜLÜK·         MORAL DEĞERLERİNİ KORUYUCULUK  AMAÇLARIMIZ·         YEREL YÖNETİMLER VE MAHALLİ İDARELER İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK·         YERİNDE YÖNETİM ANLAYIŞINI HAKİM KILMAK·         İLÇEMİZİN TARİHİ, KÜLTÜREL, DOĞAL TÜM DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAK·         İLÇE İHTİYAÇLARI İÇİN PROJELER ÜRETMEK, MAHALLİ İDARELER VE YEREL YÖNETİM MECLİSLERİNE SUNMAK·         KENTLİLİK BİLİNCİNİ YERLEŞTİRMEK, GELİŞTİRMEK·         UZLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK·         KÜRESELLİĞİ VE EVRENSEL DEĞERLER GERÇEĞİNİ İNKAR ETMEDEN, KÜLTÜREL KİMLİĞİNE VE MORAL DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAK·         KENTİN VE KENT İNSANININ GELİŞİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN PROJELER ÜRETMEK·         İLÇEMİZİN ÇAĞDAŞ BİR KENT HALİNE GELMESİNE KATKI SAĞLAMAK·         ÇAĞDAŞ BİR KENTİ OLUŞTURAN DİSİPLİNLERİ İLİNTİLİ OLDUĞU KURUMLARA SUNMAK·         İNSAN İLİŞKİLERİNİN, ÇEVRE BİLİNCİNİN, SOSYAL YAŞANTININ EN ÜST DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİĞİ BİR KENT OLMAK·         STK’LAR, SİYASİ PARTİLER, MESLEK ODALARI VE DÜŞÜNCE PLATFORMLARI İLE KOORDİNASYON İÇERİSİNDE HAREKET ETMEK  
DETAYA GİT