Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi
ENGELLILER MECLISI

Bu yönerge, 5393 sayılı belediye kanununun 76. Madde gereğince,  8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 haziran2009 tarih ve 27250 sayılı değişik ) Kent konseyi yönetmeliği’nin 16/1 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

KENT KONSEYİ MECLİSLERİNİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 15:

a)Meclis Genel Kurulları, ilgili meclisin amaçlarıyla ilgili bu yönergenin 8. Maddesinde sayılan kurumsal üyelerin temsilcilerinden ve Bireysel Üyelerden oluşur. Bu liste Kent Konseyi Genel sekreteri tarafından belirlenir ve ilan edilir.

b) Meclislerin görev  süreleri, Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görev süreleriyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yılıdır. Yürütme Kurulu kararı ile bu süreler değişebilir.

c) Meclislerin başkan ve yürütme kurulu üyeleri, liste halinde yazılarak yapılan seçimde belirlenir. Matbu veya elle yazılan listede bir meclis Başkanı, 7 asıl ve 7 yedek üye bulunur.

d) Meclislerin genel kurallarını diğer çalışma esasları, bu yönergede kent konseyi genel kurulu için belirtilen çalışma biçim ve yönetimlerine uygun olarak düzenlenir.